Pręty ciągnione i walcowane

pręty ciągnione
pręty ciągnione i walcowane

Istnieje możliwość wykonania usługi cięcia. 
Inne wymiary prętów pod zapytanie.

Pręty ciągnione gat. S235: 
-sztangi 3m
od Ø 3 mm – Ø 60 mm
Gatunek: S235JR
Dokładność: h9

Pręty ciągnione gat. S355: 
-sztangi 3m
od Ø 3 mm – Ø 60 mm
Gatunek: S355J2H
Dokładność: h9

Pręty ciągnione gat. 11SMn30/11SMn37: 
-sztangi 3m
od Ø 5 mm – Ø 60 mm
Dokładność: h9

Pręty ciągnione gat C45: 
-sztangi 3m
od Ø 6 mm -Ø 60 mm
Dokładność: h9

Pręty ciągnione kwadratowe gat. S235: 
-sztangi 3m
od 4 mm – 30 mm
Gatunek: S235JR

Pręty ciągnione sześciokątne gat. S235: 
-sztangi 3m
od 13 mm – 36 mm
Gatunek: S235JR

Pręty ciągnione sześciokątne gat C45: 22mm i 24mm

Pręty walcowane gat. S235; S355; C45; 40H; 16HG
od Ø 10 mm -Ø 150 mm

Pręty ciągnione

Pręty ciągnione powstają w wyniku obróbki plastycznej na zimno, powszechnie zwanej ciągnieniem, które polega na przeciągnięciu materiału wyjściowego przez otwór ciągadła o średnicy mniejszej niż średnica przeciąganego materiału. W wyniku procesu ciągnienia pręty ciągnione charakteryzują się błyszczącą, jasną, gładką powierzchnią oraz polepszonymi właściwościami mechanicznymi. Dodatkowym efektem tego procesu technologicznego jest prostowanie prętów. Ponadto materiał zwiększa swoją wytrzymałość i zmniejsza swoją elastyczność oraz zwiększa swoją długość kosztem średnicy. Pręty ciągnione znajdują zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu.

Pręty walcowane

Pręty walcowane powstają w wyniku procesu walcowania, który jest podstawową i najbardziej powszechną metodą plastycznego kształtowania w hutnictwie. Walcowanie polega na odkształceniu plastycznym materiału wyjściowego umieszczonego pomiędzy obracającymi się walcami. W hutnictwie wyróżnia się dwie metody walcowania tzw. metoda na gorąco i metoda na zimno. Rolę odgrywa tu temperatura rekrystalizacji, która dla stali wynosi ok. 550°C. Poniżej tej temperatury mamy do czynienia z walcowaniem na zimno, a powyżej na gorąco. Podczas walcowania na gorąco zastosowana temperatura mieści się w zakresie od 1050 do 1300°C. Dzięki takiej temperaturze podczas procesu walcowania na gorąco poprawiają się właściwości plastyczne wsadu, co przekłada się na zmniejszenie siły nacisku potrzebnej do odkształcenia. Metoda na gorąco zwykle powoduje częściową utratę wytrzymałości stali i odbywa się ze średnią precyzją. Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą rur kalibrowanych oraz rur ocynkowanych.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!